Внимание: Нова версия 3.0 на безплатната книга за гости ТРИАДА
Прехвърлете Вашите книги към новата версия.
Поддръжката на старите версии ще бъде преустановена на 15.05.2006 г.


  С безплатната книга за гости ТРИАДА получавате възможност за:
  • лесен потребителски интерфейс на български и английски;
  • промяна на настройките на книгата;
  • редактиране на записи;
  • контрол на записите преди одобрение;
  • избор на цветова схема;
  • книга за гости за английската версия на сайта ви.
   
Design & hosting Trida Soft Ltd.